wtorek, 2 grudnia 2014

DOLINA BOBRU

Park Krajobrazowy Doliny Bobru położony jest w Sudetach Zachodnich. Osią parku jest rzeka Bóbr, a głównym elementem jego krajobrazu jest fragment doliny Bobru pomiędzy Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim. Park o powierzchni 12 295 ha utworzony został w roku 1989. W latach 1903-1912 zbudowano zaporę w Pilchowicach, która obecnie jest największą budowlą hydrotechniczną, rozdzielającą rzekę w obrębie parku na dwa zasadnicze odcinki: górny (o długości 13 km) i dolny (o długości 25 km). Różnorodność ekosystemów leśnych i walorów botanicznych wyróżnia teren tego parku w skali Sudetów. Dominuje tu świerk, dąb, brzoza i sosna. Dno doliny Bobru zajmują żyzne łąki i pastwiska. Na florę parku składa się około 800 gatunków roślin. Wiele z nich to gatunki chronione i rzadkie. "Góra Zamkowa" we Wleniu jest rezerwatem mieszanym (typ leśny, florystyczny, geologiczny, krajobrazowy). Na szczycie wzgórza znajdują się ruiny średniowiecznej kasztelanii. Ponadto warta uwagi jest znajdująca się w parku jaskinia w wapieniach koło Lwówka Śl. o łącznej długości korytarzy i komór ok. 136 m.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz